The Chakras

   Multi Armed Goddess         24” diameter $2450

The Root Chakra #1     24” diameter  $1750 SOLD

The Sexual Chakra #2      22” diameter  $1750

Solar Plexus Chakra #3      24” diameter $1950

The Heart Chakra #4        22” diameter $1950

The Throat Chakra #5        24” diameter $890 SOLD

Third Eye Chakra #6       24” diameter $2599

The Crown Chakra #7      24” diameter $890 SOLD